Day

1 decembra, 2021

Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja prinudne naplate

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 105/21“, objavljen je Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja prinudne naplate.Pravilnik stupa na snagu 1. decembra 2021. godine. 
Više

Pravilnik o uslovima, postupku i načinu primjene indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 105/21“, objavljen je Pravilnik o uslovima, postupku i načinu primjene indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice.Pravilnik stupa na snagu 1. decembra 2021. godine.
Više