Day

фебруар 7, 2022

Просјечна бруто плата за 2021. годину

Просјечна бруто плата у Републици Српској за 2021. годину износи 1546 конвертбилних марака. Наведени податак објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 6/22 од 27. јануара 2022. године.
Више