Day

februar 7, 2022

Prosječna bruto plata za 2021. godinu

Prosječna bruto plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu iznosi 1546 konvertbilnih maraka. Navedeni podatak objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 6/22 od 27. januara 2022. godine.
Više