Day

март 7, 2022

Правилник о измјени Правилника о врсти и висини трошкова неопходних за остваривање прихода по основу ауторских права, права сродних ауторским правима и права индустријске својине

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 17/22 објављен је Правилник о измјени Правилника о врсти и висини трошкова неопходних за остваривање прихода по основу ауторских права, права сродних ауторским правима и права индустријске својине. Правилник ступа на снагу 8. марта 2022. године.  
Више

Правилник о поступку, начину обрачунавања и остваривања права на одбитак од пореске основице пореза на доходак

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 17/22 објављен је Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку, начину обрачунавања и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак. Правилник ступа на снагу 8. марта 2022. године.  
Више