Day

mart 7, 2022

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 17/22 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine. Pravilnik stupa na snagu 8. marta 2022. godine.  
Više

Pravilnik o postupku, načinu obračunavanja i ostvarivanja prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 17/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu obračunavanja i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak. Pravilnik stupa na snagu 8. marta 2022. godine.  
Više