Day

март 9, 2022

Правилник о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 18/22 објављен је Правилник о измјени Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске картице. Правилник ступа на снагу 11. марта 2022. године. Правилником су прописани нови обрасци Мјесечне пријаве пореза по одбитку (Образац 1002), Захтјева за издавање пореске картице (Образац 1001) и Захтјева за умањење пореске основице...
Више