Day

mart 9, 2022

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 18/22 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 11. marta 2022. godine. Pravilnikom su propisani novi obrasci Mjesečne prijave poreza po odbitku (Obrazac 1002), Zahtjeva za izdavanje poreske kartice (Obrazac 1001) i Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice...
Više