Day

мај 11, 2022

Одлука о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број: 39/22, објављена је Одлука о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику . Одлука ступа на снагу 12. маја 2022. године.  
Више