Day

maj 11, 2022

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 39/22, objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku . Odluka stupa na snagu 12. maja 2022. godine.  
Više