Day

фебруар 27, 2023

Просјечна бруто плата у Републици Српској за 2022. годину

Просјечна бруто плата у Републици Српској за 2022. годину износи 1730 конвертбилних марака. Наведени податак објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 8/23 од 26. јануара 2023. године.
Више