Day

март 8, 2024

Обавјештење о новинама у програму за електронско подношење Годишње пореске пријаве за порез на доходак, Образац 1004

Обавјештавају се порески обвезници, да је програм за подношење  Годишње пореске пријаве за порез на доходак, Образац 1004, дорађен на начин да се подаци  у Прилогу уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку, Образац 1005,  могу аутоматски преузети из евиденција Пореске управе...
Више