Day

mart 8, 2024

Obavještenje o novinama u programu za elektronsko podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak, Obrazac 1004

Obavještavaju se poreski obveznici, da je program za podnošenje  Godišnje poreske prijave za porez na dohodak, Obrazac 1004, dorađen na način da se podaci  u Prilogu uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku, Obrazac 1005,  mogu automatski preuzeti iz evidencija Poreske uprave...
Više