ARHIVA AKTUELNOSTI

Poreska Uprava Republike Srpske > ARHIVA AKTUELNOSTI

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002 za porez, Mjesečne poreske prijave za malog preduzetnika – Obrazac 1007 i Mjesečne prijave – Izvještaj boravišne takse – Obrazac MP-IBT za mjesec novembar 2023. godine

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za doprinose za mjesec oktobar 2023    

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za porez, Mjesečne poreske prijave za malog preduzetnika -Obrazac 1007 i Mjesečne prijave –Izvještaj boravišne takse –Obrazac MP-IBT za mjesec oktobar 2023. godine

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za doprinose za mjesec septembar 2023

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za porez, Mjesečne poreske prijave za malog preduzetnika -Obrazac 1007 i Mjesečne prijave –Izvještaj boravišne takse –Obrazac MP-IBT za mjesec septembar 2023. godine

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za doprinose za mjesec jun 2023   

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za porez, Mjesečne poreske prijave za malog preduzetnika -Obrazac 1007 i Mjesečne prijave –Izvještaj boravišne takse –Obrazac MP-IBT za mjesec jun 2023. godine

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za doprinose za mjesec maj 2023   

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za porez, Mjesečne poreske prijave za malog preduzetnika -Obrazac 1007 i Mjesečne prijave –Izvještaj boravišne takse –Obrazac MP-IBT za mjesec april 2023. godine