By

Dara Kočić

Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204/123.3-7.10/23 Dana: 18.04.2023. godine   Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE               Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 01.03.2023....
Više

Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/123.3-7.7/2023 Banja Luka, 12.04.2023. godine   Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15...
Više

Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204-120.2-43.16/23 Dana: 24.03.2023. godine   Na osnovu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE   Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 22.02.2023. godine. Intervju sa kandidatima je...
Više

Ispravka Javnog konkursa za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-7/2023 Dana: 20.03.2023. godine   Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:   I S P R A V K U J a v n o g  k o n k u r s...
Više

Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/120.2-43.13/23 Banja Luka, 20.03.2023. godine   Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 12. stav 1. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), a u vezi sa...
Više

Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-7/2023 Dana: 01.03.2023. godine   Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA   Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:   Pripravnika sa srednjom stručnom spremom (IV stepen stručne...
Više

Konkurs za prijem namještenika

Broj: 06/1.01/0204/120.2-43/2023 Dana: 22.02.2023. godine Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:   KONKURS ZA UPRAŽNJENA RADNA...
Više

Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204/123.3-1.10/23 Dana: 09.02.2023. godine   Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE               Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 11.01.2023....
Više

Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/123.3-1.7/2023 Banja Luka, 03.02.2023. godine   Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15),...
Više

Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-1/2023 Dana: 03.01.2023. godine     Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA   Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem pripravnika: 1.1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII...
Više
1 2 3 4 5 7