By

Dara Kočić

Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/120.2-223.6/23 Banja Luka, 20.10.2023. godine   Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 12. stav 1. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), a u vezi sa...
Više

Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-19/2023 Dana: 11.10.2023. godine   Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje     JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA     Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem: Jednog (1) pripravnika sa srednjom stručnom spremom...
Više

Javni konkurs za prijem namještenika

Broj: 06/1.01/0204/120.2-223/23 Dana: 13.09.2023. godine Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:                    KONKURS ZA UPRAŽNJENA...
Više

Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204-120.2-123.7/23 Dana: 14.07.2023. godine   Na osnovu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE   Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 31.05.2023. godine. Intervju sa kandidatima je...
Više

Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204/123.3-10.9/23 Dana: 13.07.2023. godine   Na osnovu člana 22. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br 68/09, 31/12 i 24/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE               Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 31.05.2023....
Više

Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-12/2023 Dana: 12.07.2023. godine   Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA   Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem: 1.1 Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII...
Više

Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/120.2-123.4/23 Banja Luka, 07.07.2023. godine   Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 12. stav 1. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), a u vezi sa...
Više

Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/123.3-10.6/2023 Banja Luka, 07.07.2023. godine   Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15),...
Više

Javni konkurs za prijem namještenika

Broj: 06/1.01/0204/120.2-123/2023 Dana: 25.05.2023. godine Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:   KONKURS ZA UPRAŽNJENA RADNA...
Više

Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-10/2023 Dana: 25.05.2023. godine   Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA   Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem: 1.1.  Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII...
Više
1 2 3 4 7