By

PURS

Saopštenje za javnost

Poreska uprava Republike Srpske danas objavila javni poziv za prvu grupu obveznika Počinje novi sistem fiskalizacije u Srpskoj   Poreska uprava Republike Srpske objavila je danas Javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije prve grupe obveznika fiskalizacije, čime i zvanično počinje novi sistem fiskalizacije u Republici Srpskoj...
Više

Vebinar: Pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije za Prvu grupu obveznika fiskalizacije

Obavještavamo poreske obveznike da će Poreska uprava Republike Srpske, u petak 19. aprila 2024. godine, sa početkom u 9 časova, održati vebinar na temu: Pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije za Prvu grupu obveznika fiskalizacije, pristupni link: https://www.youtube.com/watch?v=rLi4kz9jRYA. Vebinar je besplatan.
Više

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – ZAKON O IZMJENI ZAKONA O OTPISU POTRAŽIVANJA

Obavještavamo poreske obveznike da je stupanjem na snagu Zakona o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 32/02, 83/05, 34/09 i 112/23), omogućen otpis potraživanja po osnovu pripadajuće kamate, ukoliko cjelokupni iznos glavnice i troškova postupka prinudne naplate dospjelih do 31.12.2022. godine, bude u potpunosti izmiren najkasnije do 01.07.2024. godine. U cilju...
Više

Obavještenje za korisnike Elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske

Obavještavamo poreske obveznike, korisnike Elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske, da su iz bezbjednosnih razloga uvedene dodatne provjere validnosti pristupnih podataka za pristup Elektronskim uslugama. Lozinke trebaju sadržavati najmanje 8 znakova, od toga najmanje jedno veliko slovo, malo slovo, broj i specijalni znak. Lozinke je neophodno periodično mijenjati. Hvala što koristite Elektronske usluge Poreske uprave...
Više

Sistemi su ponovo dostupni.

Obavještavamo poreske obveznikeda su informacioni sistemi Poreske uprave Republike Srpske, za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ponovo dostupni. Zahvaljujemo na razumijevanju.
Više

Obavještenje o pristupu sistemu za testiranje elemenata elektronskog fiskalnog uređaja

Obavještavaju se sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju propisane uslove  u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 15/22) i Pravilnikom o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 48/22) za sticanje statusa  dobavljača elektronskog fiskalnog uređaja (elektronski sistem za izdavanje računa i procesor fiskalnih računa), da...
Više

Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 40/23 objavljena je Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice, a koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 23/23 od 10.03.2023. godine. Ispravkom je izvršeno otklanjanje tehničkih grešaka u Mjesečnoj prijavi poreza po odbitku -Obrazac 1002, koja je objavljena kao...
Više

Istek roka za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za doprinose za mart mjesec 2023

Podsjećamo poreske obveznike da 03.05.2023. godine ističe rok za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku -Obrazac 1002 za doprinose za mart mjesec 2023. godine.
Više

Aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave

U periodu od 24. februara 2023. godine (petak, od 16 časova) do 27. februara 2023. godine (ponedeljak, do 8 časova), sprovodiće se aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske. Zbog toga sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti...
Više
1 2 3 14