By

PURS

Dopune programa za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 56/22) koji je stupio na snagu 22. juna 2022. godine, uvedena je posebna kategorija obveznika doprinosa: Lice koje je zaposleno kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i od strane tog poslodavca upućeno...
Više

Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-2/2022 Dana: 02.03.2022. godine     Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA     Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem pripravnika: Pripravnik sa visokom stručnom spremom (VII...
Više

Obavještenje o novoj funkcionalnosti za kreiranje XML fajla za mjesečne prijave

Obavještenje o novoj funkcionalnosti za kreiranje XML fajla za mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 podnesene kroz PPO aplikaciju Obavještavamo poreske obveznike da je u okviru Elektronskih usluga dodata nova usluga za kreiranje XML fajlova za mjesečne prijave poreza po odbitku – obrazac 1002 koje su podnesene kroz stari sistem putem PPO aplikacije. Nova...
Više

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

Broj: 06/1.01/0204/123.3-26.7/21 Banja Luka, 01.10.2021. godine Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ),...
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002. Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.8.2.
Više

Promjena načina povezivanja na server Poreske uprave putem VPN-a za program PPO

Obavještavamo poreske obveznike korisnike programa PPO za elektronsko podnošenje poreskih prijava Obrazac 1002, da je promijenjen način povezivanja na server Poreske uprave putem VPN-a. Korisnici koji za povezivanje programa PPO sa serverom Poreske uprave koriste VPN, za uspostavljanje VPN veze više ne mogu koristiti program Cisco AnyConnect. Za uspostavljanje VPN veze sa serverom Poreske uprave...
Više

Poreska uprava objavljuje sastav konkursne komisije i spisak kandidata za prijem pripravnika.

Broj: 06/1.01/0204/123.3-24.7/20 Banja Luka, 09.11.2020. godine     Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i...
Više

Stabilna naplata direktnih poreza u RS

Poreska uprava Republike Srpske je u avgustu ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 207,59 miliona maraka, što je za oko 3,57 miliona KM ili dva odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine, koja je, podsjećamo, bila rekordna godina u naplati javnih prihoda od osnivanja Poreske uprave RS u ovom obliku...
Više

Omogućena dostava računa direktno na mejl vlasnika

Poreska uprava Republike Srpske omogućila je novu uslugu poreskim obveznicima-vlasnicima nepokretnosti, koji od sada svoj poreski račun za porez na nepokretnosti mogu dobijati na ličnu mejl adresu. Ova nova usluga Poreske uprave je nastavak aktivnosti na pojednostavljenju procedura i digitalizaciji procesa u ovoj instituciji, sa ciljem da poreski obveznici na lakši, brži, jednostavniji i jeftiniji...
Više

Posebnim kontrolama izrečene kazne u iznosu od 47.000 KM

Poreska uprava Republike Srpske je, nakon prikupljenih saznanja, provedene analize rizika i utvrđenog pada discipline poreskih obveznika, započela akciju pojačane kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i prijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, na cijeloj teritoriji Republike Srpske. S tim u vezi, inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove Poreske uprave...
Više
1 2 3 4 13