Category

Jedinstveni sistem

Obavještenje o omogućavanju elektronskog podnošenja Prijave za registraciju u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i Poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP ON.

Obavještavaju se poreski obveznici da je Poreska uprava omogućila podnošenje Prijave za registraciju u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i Poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP ON u elektronskom obliku „online“ počev od 28.06.2019. godine, putem veb stranice Poreske uprave Republike Srpske-Elektronske usluge.
Više

Način prijavljivanja ugovora o dopunskom radu u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Obavještavamo poreske obveznike da se prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o dopunskom radu, počev od 1. januara 2018. godine, vrši putem Obrasca PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugovor o dopunskom...
Više

Način prijavljivanja obveznika doprinosa – lica koje samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Obavještavamo poreske obveznike da se obveznici doprinosa – lica koja samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje, koja su upisana u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na...
Više

Način prijavljivanja obveznika doprinosa – lica koje samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Obavještavamo poreske obveznike da se obveznici doprinosa – lica koja samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje, koja su upisana u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na...
Više

Novi način prijavljivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Obavještavamo poreske obveznike da se prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, počev od 1. januara 2018. godine, vrši putem Obrasca PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi:...
Više