Kategorija

Obavještenja

Ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 49/21, objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine. Navedenim zakonom pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice povećano je sa 900 na 1.800 konvertibilnih maraka godišnje, odnosno mjesečni iznos ličnog odbitka po osnovu izdržavanih...
Više

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 49/21“, objavljen je Zakon o dopuni Zakona o doprinosima. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine.Navedenim zakonom propisano je da osnovica doprinosa za lica u radnom odnosu ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici Srpskoj, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, a...
Više

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 49/21“, objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine.Navedenim Zakonom osnovni lični odbitak poreske osnovice poreza na lična primanja povećan je sa 6.000 na 8.400 KM godišnje, što iznosi 700 KM na mjesečnom nivou.Takođe, iznos osnovnog ličnog odbitka poreske...
Više

Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati za 2021. godinu

Odlukom o izmjeni Odluke o najnižoj plati, broj: 04/1-012-2-1495/21 od 20. maja  2021. godine, najniža plata u Republici Srpskoj utvrđena je u iznosu od 540 KM. Ova odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 47/21 i stupa na snagu 1. juna 2021. godine.
Više

Obrazac zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga

Obavještavamo poreske obveznike da je u sekciji „Obrasci“/,,Ostali obrasci” za sve kategorije poreskih obveznika (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) objavljen novi obrazac zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga, po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu...
Više

Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 31/21, objavljen je novi Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika.Pravilnik stupa  na snagu 16. aprila 2021. godine. 
Više

Nedostupnost informacionog sistema

U petak 09. aprila 2021. godine, u periodu od 16 do 20 časova sprovodiće se radovi na informacionom sistemu Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega servis za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju elektronskim putem neće biti dostupan.Zahvaljujemo na razumijevanju.
Više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 28/21, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga. Zakon stupa na snagu 8. aprila 2021. godine.Izmjenama i dopunama navedenog Zakona propisano je da se plaćanje poreskog duga po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020....
Više

Promjena načina povezivanja na server Poreske uprave putem VPN-a za program PPO

Obavještavamo poreske obveznike korisnike programa PPO za elektronsko podnošenje poreskih prijava Obrazac 1002, da je promijenjen način povezivanja na server Poreske uprave putem VPN-a. Korisnici koji za povezivanje programa PPO sa serverom Poreske uprave koriste VPN, za uspostavljanje VPN veze više ne mogu koristiti program Cisco AnyConnect.Za uspostavljanje VPN veze sa serverom Poreske uprave ubuduće...
Više

Godišnja prijava kontrolisanih transakcija sa povezanim licima – otklonjena tehnička greška

Obavještavamo poreske obveznike da je otklonjena tehnička greška „za isti JIB, poreski period i opštinu postoji podnesena prijava“ koja se pojavljivala kod pokušaja podnošenja Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima (PKT1).Rok za podnošenje Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2020. godinu je 31.03.2021. godine. 
Više
1 2 3 7