Kategorija

Obavještenja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 119/2021 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2022. godine.
Više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 119/2021 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2022. godine.
Više

Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim taksama

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 119/2021 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim taksama. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2022. godine.
Više

Nedostupnost sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U periodu od 31. decembra 2021. godine (od 12 časova) do 10. januara 2022. godine (do 8 časova), sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan....
Više

Novi telefonski brojevi Kontakt centra

Počevši od 7. decembra 2021. godine, Kontakt centar Poreske uprave Republike Srpske za odgovore na pitanja poreskih obveznika (funkcionalna i tehnička podrška) će biti dostupan putem novih telefonskih brojeva, kako slijedi: podrška za podnošenje prijava (poreskih prijava i prijava za registraciju) i primjenu propisa: 051/337-800tehnička podrška: 051/337-801Telefonski brojevi, koji su korišćeni u prethodnom periodu, od 07.12.2021....
Više

Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja prinudne naplate

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 105/21“, objavljen je Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja prinudne naplate.Pravilnik stupa na snagu 1. decembra 2021. godine. 
Više

Pravilnik o uslovima, postupku i načinu primjene indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 105/21“, objavljen je Pravilnik o uslovima, postupku i načinu primjene indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice.Pravilnik stupa na snagu 1. decembra 2021. godine.
Više

Istek roka važenja elektronskih certifikata

Politikom sertifikacije za izdavanje i upravljanje elektronskim certifikatima Poreske uprave Republike Srpske regulisano je da je rok važenja elektronskog certifikata, izdatim fizičkim licima koje su poreski obveznici ovlastili za podnošenje prijava elektronskim putem, 5 godina. Najveći broj certifikata izdat je krajem 2016. godine, što znači da većini certifikata ističe rok važenja u 2021. godini.U skladu...
Više

Program za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku je u funkciji

Obavještavaju se poreski obveznici da je program za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku putem portala Poreske uprave, sekcija Elektronske usluge-Elektronsko podnošenje prijava u funkciji.Pored navedenog,  omogućeno je  elektronsko podnošenje Zahtjeva za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 i Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice –  Obrazac 1000 putem  portala Poreske uprave, sekcija Elektronske usluge-Elektronsko podnošenje...
Više

Primjer popunjavanja XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 i Uputstvo za provjeru ispravnosti XML fajla za Obrazac 1002 u programu Notepad++

Obavještavaju se poreski obveznici da je primjer popunjavanja XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku i Uputstvo za provjeru ispravnosti XML fajla za Obrazac 1002 u programu Notepad++ objavljeno u sekciji Obrasci –Porez na dohodak, redni broj 3. i sekciji Aktuelno.
Više
1 2 3 10