Kategorija

Obavještenja

Novi osnov osiguranja: Radnik upućen u inostranstvo

Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 56/22), uvedena posebna vrsta obveznika doprinosa: Zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, a koji je od tog poslodavca upućen na rad u inostranstvo, dok taj rad u inostranstvu traje, te da je za iste propisana i posebna osnovica doprinosa.Imajući u...
Više

Nedostupnost informacionog sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U periodu od 1. jula 2022. godine (od 16 časova) do 4. jula 2022. godine (do 8 časova), sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan.Zahvaljujemo...
Više

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 56/22, objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak.Zakon stupa na snagu 22. juna 2022. godine. 
Više

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 56/22, objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima.Zakon stupa na snagu 22. juna 2022. godine.  
Više

Pravilnik o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 48/22“, objavljen je Pravilnik o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa.Pravilnik stupa na snagu 4. juna 2022. godine.
Više

Pravilnik o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 48/22“, objavljen je Pravilnik o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja.Pravilnik stupa na snagu 4. juna 2022. godine.  
Više

Pravilnik o fiskalnom računu

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 48/22“, objavljen je Pravilnik o fiskalnom računu.Pravilnik stupa na snagu 4. juna 2022. godine.  
Više

Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati za 2022. godinu

Odlukom o izmjeni Odluke o najnižoj plati, broj: 04/1-012-2-1574/22 od 19. maja 2022. godine, najniža plata u Republici Srpskoj utvrđena je u iznosu od 650 KM u neto iznosu.Ova odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 45/22, stupa na snagu 20. maja 2022. godine, a primjenjivaće se na obračun plata od 1. maja...
Više

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 39/22, objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku . Odluka stupa na snagu 12. maja 2022. godine. 
Više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 37/22, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske. Zakon stupa na snagu 6. maja 2022. godine. 
Više
1 2 3 12