Kategorija

Obavještenja

Nedostupnost informacionog sistema

U petak 09. aprila 2021. godine, u periodu od 16 do 20 časova sprovodiće se radovi na informacionom sistemu Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega servis za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju elektronskim putem neće biti dostupan.Zahvaljujemo na razumijevanju.
Više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 28/21, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga. Zakon stupa na snagu 8. aprila 2021. godine.Izmjenama i dopunama navedenog Zakona propisano je da se plaćanje poreskog duga po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020....
Više

Promjena načina povezivanja na server Poreske uprave putem VPN-a za program PPO

Obavještavamo poreske obveznike korisnike programa PPO za elektronsko podnošenje poreskih prijava Obrazac 1002, da je promijenjen način povezivanja na server Poreske uprave putem VPN-a. Korisnici koji za povezivanje programa PPO sa serverom Poreske uprave koriste VPN, za uspostavljanje VPN veze više ne mogu koristiti program Cisco AnyConnect.Za uspostavljanje VPN veze sa serverom Poreske uprave ubuduće...
Više

Godišnja prijava kontrolisanih transakcija sa povezanim licima – otklonjena tehnička greška

Obavještavamo poreske obveznike da je otklonjena tehnička greška „za isti JIB, poreski period i opštinu postoji podnesena prijava“ koja se pojavljivala kod pokušaja podnošenja Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima (PKT1).Rok za podnošenje Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2020. godinu je 31.03.2021. godine. 
Više

Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2021. godinu

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 19/21“, objavljeno je Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2021. godinu. 
Više

Zakon o protivgradnoj zaštiti

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 15/21“, objavljen je Zakon o protivgradnoj zaštiti.Zakon je stupio na snagu 03.03.2021. godine.  
Više

Omogućeno elektronsko podnošenje Obavještajne prijave za dohodak ostavaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti – Obrazac 1009 i Godišnje poreske prijave za porez na dohodak iz stranih izvora – Obrazac 1010

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 3. februara 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Obavještajne prijave za dohodak ostavaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti – Obrazac 1009 i Godišnje poreske prijave za porez na dohodak iz stranih izvora – Obrazac 1010.Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak iz stranih izvora (Obrazac 1010) podnose samo...
Više

Prosječna plata zaposlenih u Republici Srpskoj isplaćena u periodu januar-decembar 2020. godine

Obavještavaju se poreski obveznici da je u Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 5/21 od 26.01.2021. godine objavljen podatak o prosječnoj plati zaposlenih u Republici Srpskoj u periodu januar –decembar 2020. godine i to:-prosječna mjesečna bruto plata u periodu januar-decembar 2020. godine iznosi 1485 KM,– prosječna mjesečna plata nakon oporezivanja-neto plata u periodu januar-decembar 2020. godine...
Više

Omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku – Obrazac 11 (porez po odbitku stranom pravnom licu) u propisanom XML formatu

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku – Obrazac 11  (porez po odbitku stranom pravnom licu) u propisanom XML formatu prema XSD šemi.Učitavanje fajlova u XML formatu za online podnošenje poreskih prijava vrši se putem portala Poreske uprave Republike Srpske za elektronsko podnošenje poreskih prijava, sekcija: Import prijava, gdje...
Više

Omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 12. januara 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011. Napominjemo da su samostalni preduzetnici, koji žele da u 2021. godini budu oporezovani kao mali preduzetnici, dužni da navedeni zahtjev dostave do 31. januara 2021. godine. Mali preduzetnik, u smislu Zakona o porezu na dohodak,...
Više
1 2 3 4 5 9