Kategorija

Obavještenja

ODLUKA O NAJNIŽOJ PLATI ZA 2021. GODINU

Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3645/20 od 24. decembra 2020. godine utvrđena je najniža plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu u visini od 520,00 konvertibilnih maraka i predstavlja platu nakon oporezivanja. Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa...
Više

Nedostupnost sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

 U periodu od 31. decembra 2020. godine (od 14 časova) do 8. januara 2021. godine, sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan. Zahvaljujemo na razumijevanju
Više

Stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakona o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 123/2020 objavljeni su sljedeći zakoni: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakon o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama, koji stupaju na snagu 1. januara 2021. godine i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim...
Više

Obavezno podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u elektronskom obliku od 20.11.2020.godine

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 112/2020 objavljen je Pravilnik o postupku, načinu i rokovima za podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju. Pravilnik stupa na snagu 20. novembra 2020. godine. U skladu sa članom 8. stav 1. Pravilnika, sljedeće poreske prijave i prijave za registraciju podnose se isključivo u elektronskom obliku: Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza...
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002.Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.7.0. 
Više

Obavještenje poreskim obveznicima o novom Zakonu o poreskom postupku Republike Srpske

Obavještavaju se poreski obveznici da je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, br. 78/2020“ od 05.08.2020. godine objavljen novi Zakon o poreskom postupku Republikle Srpske, koji stupa na snagu 13.08.2020.godine. Tekst novog Zakona o poreskom postupku Republike Srpske možete preuzeti ovdje
Više

Licitacija za ustupanje potraživanja u stečajnom postupku

Licitacija za ustupanje potraživanja u stečajnom postupku Licitacija za ustupanje potraživanja u stečajnom postupku.pdf (application/pdf) 546K
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002. Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.6.7.
Više

Omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 28. aprila 2020. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004.Napominjemo da se prilikom podnošenja Godišnje poreske prijave za porez na dohodak, podatak o jedinstvenom matičnom broju poreskog obveznika, obavezno navodi i na: – Obrascu 1005 – Prilog uz Godišnju prijavu za...
Više

Pitanja i odgovori koji se odnose na poreske mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica

Pitanja i odgovore koji se odnose na poreske mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica možete da pogledate ovdje i u rubrici Aktuelno.
Više
1 2 3 4 5 8