Kategorija

Obavještenja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 70/21“, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa.Pravilnik je stupio na snagu 7. avgusta 2021. godine. 
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002. Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.8.2.
Više

Omogućeno elektronsko podnošenje prijava za registraciju poreskih obveznika

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 6. jula 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje prijava za registraciju poreskih obveznika, i to:– Obrazac PR-1 Prijava za registraciju / evidentiranje pravnog lica– Obrazac PR-2 Prijava za registraciju / evidentiranje preduzetnika– Obrazac PR-3 Prijava za registraciju / evidentiranje stranca / fizičkog lica– Obrazac PPR-1 Prijava promjena o registraciji...
Više

Nedostupnost informacionog sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U periodu od 2. jula 2021. godine (od 16 časova) do 5. jula 2021. godine (do 8 časova), sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan. Zahvaljujemo...
Više

Ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 49/21, objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine. Navedenim zakonom pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice povećano je sa 900 na 1.800 konvertibilnih maraka godišnje, odnosno mjesečni iznos ličnog odbitka po osnovu izdržavanih...
Više

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 49/21“, objavljen je Zakon o dopuni Zakona o doprinosima. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine.Navedenim zakonom propisano je da osnovica doprinosa za lica u radnom odnosu ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici Srpskoj, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, a...
Više

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 49/21“, objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine.Navedenim Zakonom osnovni lični odbitak poreske osnovice poreza na lična primanja povećan je sa 6.000 na 8.400 KM godišnje, što iznosi 700 KM na mjesečnom nivou.Takođe, iznos osnovnog ličnog odbitka poreske...
Više

Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati za 2021. godinu

Odlukom o izmjeni Odluke o najnižoj plati, broj: 04/1-012-2-1495/21 od 20. maja  2021. godine, najniža plata u Republici Srpskoj utvrđena je u iznosu od 540 KM. Ova odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 47/21 i stupa na snagu 1. juna 2021. godine.
Više

Obrazac zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga

Obavještavamo poreske obveznike da je u sekciji „Obrasci“/,,Ostali obrasci” za sve kategorije poreskih obveznika (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) objavljen novi obrazac zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga, po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu...
Više

Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 31/21, objavljen je novi Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika.Pravilnik stupa  na snagu 16. aprila 2021. godine. 
Više
1 3 4 5 6 7 12