Kategorija

Obavještenja

Nedostupnost sistema za elektronsko podnošenje prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U periodu od 17.02.2020. do 19.02.2020. godine, sprovodiće se aktivnosti na unapređenju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan. Zahvaljujemo na razumijevanju.
Više

Studenti Pravnog fakulteta uspješno završili praksu u PU RS

Studenti Pravnog fakulteta u Banjaluci završili su jednomjesečnu obuku u Poreskoj upravi RS, gdje su praktično upoznati sa organizacijom i procesima rada u našoj instituciji.Ta obuka je trajala 80 časova, učestvovalo je 12 studenata, a upoznati su sa procesima rada u svim organizacionim jedinicama u Sjedištu Poreske uprave RS, kao i u najvećem Područnom centru...
Više

Uplata poreza na nepokretnosti iz inostranstva

Poreski obveznici koji imaju obavezu poreza na nepokretnosti, a ne borave u Republici Srpskoj mogu uplate poreza na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji grada Banja Luka i opština Brod, Rudo, Laktaši i Kostajnica izvršiti na devizni račun Grada Banja Luka i devizne račune pomenutih opština, koji se nalaze na sledećem linku – (Uplata poreza na...
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002 Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.6.0
Više

Obavještenje o dostupnosti elektronskih usluga

Obavještavamo korisnike elektronskih usluga Poreske uprave RS da su, nakon privremene nedostupnosti u trajanju od nekoliko sati, svi elektronski servisi ponovo u funkciji.
Više

Obavještenje o privremenoj nedostupnosti elektronskih usluga

Obavještavamo korisnike elektronskih usluga Poreske uprave RS da su pojedini elektronski servisi privremeno nedostupni zbog problema uzrokovanih nestabilnim napajanjem električnom energijom. U toku su radovi na otklanjanju problema.
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002 Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.5.8
Više

Dopuna obavještenja o najnižoj plati za 2020. godinu

Najniža plata utvrđena Odlukom o najnižoj plati („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 3/20), u visini od 520 KM, predstavlja platu prije oporezivanja a to znači da je u toj plati sadržan porez na dohodak od ličnih primanja.Ovakav stav je zasnivan na odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18) koji definiše...
Više

Obavještenje o dostupnosti sistema za elektronsko podnošenje prijava

Obavještavamo korisnike sistema za elektronsko podnošenje prijava putem internet portala Poreske uprave Republike Srpske, da je sistem ponovo dostupan.Korisnici sistema za podnošenje prijava “Obrazac 1002” putem programa PPO su u ovom periodu mogli nesmetano da podnose prijave.
Više

Obavještenje o stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 112/19 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2020. godine.Navedenim zakonom smanjena je stopa doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti sa 0,8% na 0,6%.S tim u vezi, obračun doprinosa za decembar 2019. godine vrši po odredbama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike...
Više
1 5 6 7 8 9