Kategorija

Obavještenja

Licitacija – “NAMTEX” d.o.o. Doboj

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate poreza usmenim javnim nadmetanjem.Licitacija – Namtex.pdf (application/pdf) 105K
Više

Licitacija – “MIS-KOOPERATIVA”, Petrovo

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate poreza usmenim javnim nadmetanjem.Licitacija – MIS-Kooperativa.pdf (application/pdf) 117K
Više

Licitacija- Doo “Univerzal auto “

Ministarstvo finasija, Poreska uprava Područni centar Bijeljina-Odjeljenje za prinudnu naplatu, shodno članu 51. Pravilnika o prinudnoj naplati («Službeni glasnik Republike Srpske»,broj 10/02), objavljuje oglas o licitaciji:oglas -licitacija.doc (application/msword) 51K
Više

Licitacija- Doo “Univerzal auto “

Oglas o javnoj licitaciji zaplijenjene imovine :Licitacija.pdf (application/pdf) 368K
Više

Licitacija – “ZRNIĆ-COMPANY” Prijedor

Licitacija o prodaji zaplijenjene imovine od poreskog obveznika Doo “ZRNIĆ-COMPANY” Prijedor, koja će se održati dana 13.03.2017 godine. Navedena licitacije je objavljena u Glasu Srpske dana 04.03.2017 godine.Licitacija za prodaju zaplijenjene imovine ZRNIC COMPANY Prijedor.pdf
Više
1 7 8 9