Kategorija

Obavještenja

Licitacija – ”AQUALED”, Nova Topola

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate porezaLicitacija – AQUALED.pdf (application/pdf) 212K
Više

Licitacija – “IKM” Laktaši

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate porezaLicitacija IKM.pdf (application/pdf) 208K
Više

Licitacija – DOO ”MILKA-AGRAR”

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate porezaLicitacija10082018.pdf (application/pdf) 356K
Više

Licitacija – DOO “CARBOBRICK”

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate poreza kod DOO “CARBOBRICK” iz BanjalukeLicitacija.pdf (application/pdf) 85K
Više

Licitacija – DOO ”RTM EUROPA MARKT EXPORT IMPORT”

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate poreza usmenim javnim nadmetanjem.Licitacija 05.09.2017.pdf (application/pdf) 92K
Više

Licitacija – “NAMTEX” d.o.o. Doboj

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate poreza usmenim javnim nadmetanjem.Licitacija – Namtex.pdf (application/pdf) 105K
Više

Licitacija – “MIS-KOOPERATIVA”, Petrovo

Licitacija za prodaju pokretnih stvari zaplijenjenih u postupku prinudne naplate poreza usmenim javnim nadmetanjem.Licitacija – MIS-Kooperativa.pdf (application/pdf) 117K
Više

Licitacija- Doo “Univerzal auto “

Ministarstvo finasija, Poreska uprava Područni centar Bijeljina-Odjeljenje za prinudnu naplatu, shodno članu 51. Pravilnika o prinudnoj naplati («Službeni glasnik Republike Srpske»,broj 10/02), objavljuje oglas o licitaciji:oglas -licitacija.doc (application/msword) 51K
Više

Licitacija- Doo “Univerzal auto “

Oglas o javnoj licitaciji zaplijenjene imovine :Licitacija.pdf (application/pdf) 368K
Više

Licitacija – “ZRNIĆ-COMPANY” Prijedor

Licitacija o prodaji zaplijenjene imovine od poreskog obveznika Doo “ZRNIĆ-COMPANY” Prijedor, koja će se održati dana 13.03.2017 godine. Navedena licitacije je objavljena u Glasu Srpske dana 04.03.2017 godine.Licitacija za prodaju zaplijenjene imovine ZRNIC COMPANY Prijedor.pdf
Više
1 9 10 11 12