Kategorija

Obavještenja

Primjer popunjavanja XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 i Uputstvo za provjeru ispravnosti XML fajla za Obrazac 1002 u programu Notepad++

Obavještavaju se poreski obveznici da je primjer popunjavanja XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku i Uputstvo za provjeru ispravnosti XML fajla za Obrazac 1002 u programu Notepad++ objavljeno u sekciji Obrasci –Porez na dohodak, redni broj 3. i sekciji Aktuelno.
Više

Promjene u programu za elektronsko podnošenje Obrasca 1002

Obavještavaju se poreski obveznici da se mijenja program za elektronsko podnošenje Mjesečene prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002. Program PPO, putem kojeg se trenutno podnose prijave, biće u upotrebi zaključno sa 21.10.2021. godine.Od 22.10.2021. godine tj. od dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni...
Više

Snimak WEBINAR-a Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002

Obavještavaju se poreski obveznici da se snimak WEBINAR-a „Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002,“ može pogledati na linku: https://youtu.be/n09_m0C-tiU
Više

WEBINAR- Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002

Obavještavaju se poreski obveznici da će se 20.10.2021. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova održati WEBINAR: Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002.Na WEBINAR-u će biti obrađene sljedeće teme:Novine u obrascu poreske prijave;Promjene u prijavljivanju poreza i doprinosa;Podnošenje izmijenjenih poreskih prijava;Promjene u programu za podnošenje Obrasca 1002;Ključne  izmjene u tehnici podnošenja...
Više

Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/21), koji stupa na snagu 22. oktobra 2021. godine, propisan je novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku, u kojem je, u cilju pojednostavljivanja prijavljivanja poreza na dohodak, u svim dodatnim listovima, dodata nova kolona:...
Više

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 92/2021 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 22. oktobra 2021. godine. Navedenim pravilnikom propisani su novi obrasci Mjesečne prijave poreza po odbitku (Obrazac 1002), Poreske prijave poreza na dohodak iz stranih izvora (Obrazac 1010), Zahtjeva za...
Više

Obavještenje o izmjenama u strukturi XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave porez po odbitku, Obrazac 1002 elektronskim putem

U toku je postupak objavljivanja Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice kojim se mijenja sadržaj Obrasca 1002. U skladu sa navedenim mijenja se i struktura XML fajla za elektronsko podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002. U cilju pravovremenog preduzimanja aktivnosti na pripremi XML fajla, čija struktura...
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002.Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO v.2.3.8.8.
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002.Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.8.7.
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002. Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.8.6. 
Više
1 2 3 4 5 6 12