Категорија

Обавјештења

Одлука о измјенама и допуни Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 12/22 објављенa је Одлука о измјенама и допуни Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику. Одлука ступа на снагу 22. фебруара 2022. године.
Више

Преглед формула за рачунање бруто прихода за доходак на који се порез плаћа по одбитку за период од 1. јануара 2022. године

Преглед формула за рачунање бруто прихода за доходак на који се порез плаћа по одбитку за период од 1. јануара 2022. године налазе се на интернет страници Пореске управе, секција: Обрасци- Порез на доходак.
Више

Просјечна бруто плата за 2021. годину

Просјечна бруто плата у Републици Српској за 2021. годину износи 1546 конвертбилних марака. Наведени податак објављен је у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 6/22 од 27. јануара 2022. године.
Више

Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 119/2021 објављен је Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима. Закон је ступио на снагу 1. јануара 2022. године.
Више

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 119/2021 објављен је Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак. Закон је ступио на снагу 1. јануара 2022. године.
Више

Закон о измјенама Закона о комуналним таксама

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 119/2021 објављен је Закон о измјенама Закона о комуналним таксама. Закон је ступио на снагу 1. јануара 2022. године.
Више

Недоступност система за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

У периоду од 31. децембра 2021. године (од 12 часова) до 10. јануара 2022. године (до 8 часова), спроводиће се редовне активности на одржавању информационог система Пореске управе Републике Српске, због чега систем за електронско подношење пореских пријава и пријава за регистрацију обвезника доприноса у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса неће бити доступан....
Више

Нови телефонски бројеви Контакт центра

Почевши од 7. децембра 2021. године, Контакт центар Пореске управе Републике Српске за одговоре на питања пореских обвезника (функционална и техничка подршка) ће бити доступан путем нових телефонских бројева, како слиједи:   подршка за подношење пријава (пореских пријава и пријава за регистрацију) и примјену прописа: 051/337-800 техничка подршка: 051/337-801 Телефонски бројеви, који су коришћени у...
Више

Правилник о начину и поступку спровођења принудне наплате

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 105/21“, објављен је Правилник о начину и поступку спровођења принудне наплате. Правилник ступа на снагу 1. децембра 2021. године.  
Више

Правилник о условима, поступку и начину примјене индиректних метода утврђивања пореске основице

У „Службеном гласнику Републике Српске, број: 105/21“, објављен је Правилник о условима, поступку и начину примјене индиректних метода утврђивања пореске основице. Правилник ступа на снагу 1. децембра 2021. године.
Више
1 2 3 4 5 12