Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

Broj OSTALI OBRASCI Uputstva Ćir. Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama – pravna lica/preduzetnici
2. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama – fizička lica
3. Zahtjev za preknjižavanje
4. Zahtjev za odgođeno plaćanje poreskih obaveza
5. Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti za fizičko lice
6. Zahtjev za izdavanje uvjerenja u svrhu transfera sredstava sa računa nerezidenta
7. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti
8. Izjava za odgođeno plaćanje poreskih obaveza
9. Izjava o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinose za mart 2020. godine
10. Zahtjev o produženju roka na koji je odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga
11. Izjava sa zahtjevom za isplatu najniže plate i doprinosa na najnižu platu za april 2020.godine
12. Zahtjev za odgođeno plaćanje poreskog duga
13. Obavještenje o raskidu ugovora o vođenju poslovnih knjiga
14. Slobodna forma podneska
15. Zahtjev za izdavanje uvjerenja – spisak radnika u Jedinstvenom sistemu
16. Zahtjev za otpis kamate