Пореска Управа Републике Српске > Физичка лица > Обрасци > Пријаве за регистрацију у јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса

Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
I Важећи обрасци Пропис објављивања образаца
Правилник о поступку регистрације и идентификације пореских обвезника 31/21 16.04.2021.
1. Образац ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса 16.04.2021.
2. Образац ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса 16.04.2021.
3. Образац ПД3120 – Пријава / Одјава уплате доприноса у одређеним околностима 16.04.2021
4. Образац ПД3210 – Захтјев за одјаву обвезника доприноса 16.04.2021.