Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Obrasci > Prijave za registraciju u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

BrojPropisiSlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjene propisaPrestanak važenja propisaĆir.Lat.
I Važeći obrasci Propis objavljivanja obrazaca
Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika31/2116.04.2021.
1.Obrazac PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa16.04.2021.
2.Obrazac PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa16.04.2021.
3.Obrazac PD3120 – Prijava / Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima16.04.2021
4.Obrazac PD3210 – Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa16.04.2021.