PC Banja Luka – Propisi o taksama – podzakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Banja Luka – Propisi o taksama – podzakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

Broj PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Banja Luka
1. Odluka o komunalnim taksama grada Banja Luka, („Službeni glasnik grada Banja Luka“) 14/12 20.06.2012.
1.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
26/13 01.01.2014.
1.2. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama Grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
16/14 30.04.2014.
1.3. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama Grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
8/17 14.03.2017.
1.4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
43/18 01.12.2018.
1.5. Odluka o komunalnim taksama Grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
12/19 19.04.2019.
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Gradiška
(„Službeni glasnik opštine Gradiška“)
3/18 06.03.2018.
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Istočni Drvar („Službeni glasnik opštine Istočni Drvar“) 7/17 01.08.2017.
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Jezero („Službeni glasnik opštine Jezero“) 2/12 11.05.2012.
4.1. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama Opštine Jezero („Službeni glasnik opštine Jezero“) 7/18 04.01.2019.
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Kneževo („Službeni glasnik opštine Kneževo“) 4/19 13.03.2019.
5.1. Zaključak opštine Kneževo („Službeni glasnik opštine Kneževo“) 24/18 07.12.2018.
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“) 3/21 17.03.2021.
7. Odluka o komunalnim taksama opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši“) 2/12 28.04.2021.
7.1. Odluka o komunalnim taksama opštine Laktaši  („Službeni glasnik opštine Laktaši“) 4/21 29.04.2021.
8. Odluka o komunalnim taksama opštine Kupres („Službeni glasnik opštine Kupres“) 2/12 20.03.2012.
9. Odluka o komunalnim taksama opštine Mrkonjić Grad („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“) 1/17 05.05.2012.
9.1. Odluka dopuni Odluke o komunalnim taksama opštine Mrkonjić Grad („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“) 9/18 25.15.2018.
10. Odluka o komunalnim taksama opštine Petrovac („Službeni glasnik opštine Petrovac“) 5/12 28.09.2012.
11. Odluka o komunalnim taksama opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“) 20/12 25.08.2012.
11.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Prnjavor
(„Službeni glasnik opštine Prnjavor“)
13/14 19.06.2014.
11.2. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Prnjavor
(„Službeni glasnik opštine Prnjavor“)
17/14 24.07.2014.
11.3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama
(„Službeni glasnik opštine Prnjavor“)
9/16 30.03.2016.
12. Odluka o komunalnim taksama opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“) 3/12 22.05.2012.
12.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“) 4/21 13.03.2021.
13. Odluka o komunalnim taksama opštine Šipovo („Službeni glasnik opštine Šipovo“) 13/18 18.12.2018.
13.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Šipovo („Službeni glasnik opštine Šipovo“) 16/18 01.01.2019.
13.2. Odluka o izmjenama  Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šipovo”) 13/19 08.03.2019.
13.3. Odluka Ustavnog suda Republike Srpske o neustavnosti Odluke o komunalnim taksama opštine Šipovo za istaknuto poslovno ime tarifni broj 1, oblast 47, razred 47.73 120/20 07.12.2020.
13.4. Odluka Ustavnog suda Republike Srpske o neustavnosti Odluke o komunalnim taksama opštine Šipovo za istaknuto poslovno ime tarifni broj 1, oblast 35,grana 35.1, razred 35.11 45/21 19.05.2021.
13.5. Odluka o komunalnim taksama (“Službeni glasnik opštine Šipovo”) 14/21 28.12.2021.
14. Odluka o komunalnim taksama opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“) 1/13 19.02.2013.
14.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Srbac
(„Službeni glasnik opštine Srbac“)
9/13 14.06.2013.
14.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Opštine Srbac
(„Službeni glasnik opštine Srbac“)
2/14 12.03.2014.
14.3. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Srbac
(„Službeni glasnik opštine Srbac“)
5/19 24.04.2019.
14.4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“) 9/20 17.06.2020.
15. Odluka o komunalnim taksama opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“) 2/12 13.03.2012.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take 24/16 05.04.2016.
3. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 11/19 19.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Banja Luka
1. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik grada Banja Luka“) 5/16 28.04.2016.
1.1. Odluka o dopuni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik grada Banja Luka“) 9/16 13.04.2016.
2. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Gradiška“) 1/17 10.03.2017.
3. Odluka o visini boravišne taksena teritoriji opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“) 7/16 13.07.2016.
4. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Laktaši“) 4/16 20.02.2016.
5. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“) 7/16 06.01.2017.
6. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Šipovo“) 3/17 22.06.2012.
7. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Ribnik“) 4/17 29.03.2017.
8. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Srbac“) 4/12 15.06.2012
8.1. Odluka o dopuni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Srbac“) 12/16 21.12.2016.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Prnjavor“) 9/16 30.03.2016.
10. Odluka o visini boravišne takse – Kneževo 4/19 13.03.2019.
11. Odluka o visini boravišne takse – Petrovac 1/16 05.02.2016.