ПЦ Приједор – прописи о таксама – позаконски акти

Пореска Управа Републике Српске > Физичка лица > Прописи о таксама – подзаконски акти > ПЦ Приједор – прописи о таксама – позаконски акти

ПРОПИСИ О ТАКСАМА

 

1.Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник Града Бијељина“)6/1206.04.2012.

1.Одлука о о висини паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештајау кући за одмор,апартману и соби за изнајмљивање(„Службени гласник општине Власеница“)3/1601.04.2016.

Број ПРОПИСИ О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о таксама
  Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
  Одлуке о комуналним таксама
  ПЦ Приједор
1. Одлука о комуналним таксама општине Приједор („Службени гласник општина Приједор“) 5/12 09.06.2012.
1.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама града Приједор
(„Службени гласник града Приједор“)
1/14 28.02.2014.
2. Одлука о комуналним таксама општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“) 1/12 07.03.2012.
2.1. Одлука о измјени одлуке о комуналним таксама општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“) 5/16 14.04.2016.
3. Одлука о комуналним таксама општине Козарска Дубица
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“)
12/12 08.01.2013.
4. Пречишћен текст Одлуке о комуналним таксама општине Крупа на Уни
(„Службени гласник општине Крупа на Уни“)
2/12 11.05.2012.
5. Одлука о комуналним таксама општине Нови Град („Службени гласник општине Нови град“) 7/12 11.04.2012.
5.1. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама општине Нови Град
(„Службени гласник општине Нови Град“)
8/13 10.08.2014.
6. Одлука о комуналним таксама општине Оштра Лука („Службени гласник општине Оштра Лука“) 9/18 01.01.2019.
  В) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Правилник о облику и садржају пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таке 24/16 05.04.2016.
3. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе 11/19 19.02.2019.
  Одлуке о боравишним таксама
  ПЦ Приједор
1. Одлука o висини боравишне таксе Града Приједора („Службени гласник Града Приједор“) 1/18 01.01.2018.
2. Одлука o висини боравишне таксе („Службени гласник општине Козарска Дубица“) 3/16 08.04.2016.
3. Одлука o боравишној такси општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“) 4/06 23.03.2006.
3.1. Одлука o боравишној такси општине Костајница – паушал („Службени гласник општине Костајница“) 5/17 04.04.2017.
4. Одлука o боравишним таксама општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“) 4/16 05.03.2016.