PC Prijedor – propisi o taksama – pozakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Fizička lica > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Prijedor – propisi o taksama – pozakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

Broj PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Prijedor
1. Odluka o komunalnim taksama opštine Prijedor („Službeni glasnik opština Prijedor“) 5/12 09.06.2012.
1.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Prijedor
(„Službeni glasnik grada Prijedor“)
1/14 28.02.2014.
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“) 1/12 07.03.2012.
2.1. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“) 5/16 14.04.2016.
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Kozarska Dubica
(„Službeni glasnik opštine Kozarska Dubica“)
12/12 08.01.2013.
4. Prečišćen tekst Odluke o komunalnim taksama opštine Krupa na Uni
(„Službeni glasnik opštine Krupa na Uni“)
2/12 11.05.2012.
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi grad“) 7/12 11.04.2012.
5.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Novi Grad
(„Službeni glasnik opštine Novi Grad“)
8/13 10.08.2014.
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Oštra Luka („Službeni glasnik opštine Oštra Luka“) 9/18 01.01.2019.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take 24/16 05.04.2016.
3. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 11/19 19.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Prijedor
1. Odluka o visini boravišne takse Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedor“) 1/18 01.01.2018.
2. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Kozarska Dubica“) 3/16 08.04.2016.
3. Odluka o boravišnoj taksi opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“) 4/06 23.03.2006.
3.1. Odluka o boravišnoj taksi opštine Kostajnica – paušal („Službeni glasnik opštine Kostajnica“) 5/17 04.04.2017.
4. Odluka o boravišnim taksama opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“) 4/16 05.03.2016.