Пореска Управа Републике Српске > Контакт > Контакт подручних центара и јединица

СЈЕДИШТЕ

Директор Пореске управе: Горан Маричић
телефон: 051/332-304, 051/332-326, факс 051/332-336
адреса: Трг Републике Српске бр. 8