Poreska Uprava Republike Srpske > Kontakt > Kontakt područnih centara i jedinica

SJEDIŠTE

Direktor Poreske uprave: Goran Maričić
telefon: 051/332-304, 051/332-326, faks 051/332-336
adresa: Trg Republike Srpske br. 8