Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 5/20 objavljena je Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova. Naredba je stupila na snagu 31. januara 2020. godine.

Navedenom Naredbom propisana je brojčana oznaka vrste javnih prihoda za porez na ostali dohodak, i to: 711118 – Porez na ostali dohodak.

Takođe, u odnosu na Naredbu o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 117/13, 73/14, 33/15, 114/16, 73/17, 4/18, 43/18 i 121/18), brisane su sljedeće brojčane oznake vrste javnih prihoda:

711111 – Godišnji porez na dohodak građana

711312 – Porez na prihode od zakupa ili podzakupa

713112 – Porez na prihod od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu

713114 – Porez na lična primanja lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost

722436 – Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske – prosta reprodukcija

722437 – Nadoknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini

722466 – Naknada za finansiranje premjera i uspostavu katastra nekretnina

722513 – Carinsko evidentiranje