Obavještenje o omogućavanju elektronskog podnošenja Prijave za registraciju u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i Poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP ON.

Obavještavaju se poreski obveznici da je Poreska uprava omogućila podnošenje Prijave za registraciju u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i Poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP ON u elektronskom obliku „online“ počev od 28.06.2019. godine, putem veb stranice Poreske uprave Republike Srpske-Elektronske usluge.

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.