Obavještenje o omogućavanju podnošenja Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 na DL2-Isplate po osnovu autorskih prava i prava srodnih autorskim pravima, sa obračunom normiranih troškova na bruto prihod od autorskh prava za poreski period počev od 01.03.2022. godine

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002 za prijavljivanje poreza i doprinosa na prihod od autorskih prava i prava srodnih autorskim pravima, za poreski period od 01.03.2022. godine, u skladu sa Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 17/22) koji je stupio na snagu 08.03.2022. godine.

 

Istovremeno obavještavamo poreske obveznike da je omogućen pregled dozvoljenih i iskorištenih ličnih odbitaka i poreske kartice na godišnjem nivou.

 

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.