Obavještenje o omogućavanju podnošenja Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 za isplatni period do 31.12. 2021. godine

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002 za prijavljivanje poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 119/21) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 119/21) i to:

 

  • poreza za poreski period počev od 01.01.2022. godine sa isplatnim periodom zaključno sa 31.12.2021. godine,
  • doprinosa za isplatni period decembar 2021. godine

 

Prijavljivanje poreskih obaveza poreza i doprinosa sa isplatnim periodom počev od 01.01.2022. godine biće omogućeno nakon stupanja na snagu novog obrasca Mjesečne prijave poreza po odbitku.