Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka  – tel./faks: 051/332-300; 332-336,
callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org;  e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

Broj: 06/1.01/0204/123.3-1/22

Banja Luka, 09.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 16.02.2022. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

 

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:

  1. Slobodanka Čavić, predsjedavajuća,
  2. Davorka Sladojević, član i
  3. Svjetlana Gnjajić, član

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa za prijem pripravnika u Područni centar Istočno Sarajevo:

 

  1. Zorana Stanić
  2. Mirjana Govedarica

 

 

Za kandidate koji su konkurisali u Područni centar Istočno Sarajevo, intervju sa kandidatima, će se održati dana 15.03.2022. godine (utorak)  sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske u Banjoj Luci – Trg Republike Srpske broj 8.

 

 

                                                                                                            DIREKTOR 

                                                                                                  Dr  Goran Maričić