Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/123.3-19.4/2022

Banja Luka, 27.09.2022. godine

 

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 07.09.2022. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

I SPISAK KANDIDATA

 

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:

  1. Čavić Slobodanka, predsjedavajuća,
  2. Gnjajić Svjetlana, član i
  3. Kočić Dara, član

 

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog  konkursa za prijem pripravnika pod rednim brojem:

  • koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka, u Područnoj jedinici Banjaluka:

 

1 Zebić Mirjana
2 Stanivuković Dajana
3 Macanović Danijel
4 Brkić Dejan

 

 

  • koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka, u Odjeljenju za pravne i opšte poslove:

 

1 Rokvić Ilijana
2 Radulj Nebojša
3 Berić Predrag

 

  • koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka, u Područnoj jedinici Šipovo:

 

1 Zrilić Sanja
2 Piljić Vanja

 

  • koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Trebinje, u Odjeljenju naplate za pravna lica:

 

1 Vukoje Mira

 

Itervju će se obaviti dana 18.10.2022. godine (utorak) sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Sjedišta Poreske uprave Republike Srpske u Banjaluci – Trg Republike Srpske br. 8;

 

 

 

                                                                                                               Direktor:

                                                                                                        Dr Goran Maričić