OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE

Broj: 06/1.01/0204/123.3-26.7/21
Banja Luka, 01.10.2021. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 15. stav 1. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15 ), a u vezi sa Javnim konkursom za prijem pripravnika u Poresku upravu Republike Srpske, objavljenim dana 25.08.2021. godine, Poreska uprava saopštava sastav Konkursne komisije i spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa:

OBAVJEŠTENJE O SASTAVU KONKURSNE KOMISIJE
I SPISAK KANDIDATA

Sastav Konkursne komisije za izbor pripravnika:
1. Slobodanka Čavić, predsjedavajuća,
2. Davorka Sladojević, član i
3. Dara Kočić, član

Spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa:

1.1. Pripravnik sa visokom stručnom spremom u Područnom centru Banjaluka;
1. Sanja Subašić,
2. Persida Božić,
3. Branka Pančić,
4. Maja Maletić,
5. Tanja Gavrić,
6. Stefan Cumbo,
7. Jelena Lukendić,
8. Aleksandar Miletić,
9. Dejan Toholj,
10. Nemanja Mirčeta,
11. Branko Ćirić,
1.2. Pripravnik sa višom stručnom spremom u Područnoj jedinici Kotor Varoš;
1. Milan Đukić,
2. Predrag Kušljić,
Sa navedenim kandidatima intervju će se obaviti 05.10.2021. godine (utorak), sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske u Banja Luci – Trg Republike Srpske broj 8.

 

       DIREKTOR
Goran Maričić