Obavještenje o uputstvima za popunjavanje Izjave i kreiranje Obrasca 1002 u excel formatu

Obavještavamo poreske obveznike da je doneseno Uputstvo za popunjavanje Izjave sa zahtjevom u svrhu ostvarivanja prava na plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za isplaćene plate za mart 2020. godine i obaveza po osnovu doprinosa za lica koja samostalno obavljaju djelatnost, iz sredstava Fonda solidarnosti.

Sastavni dio Uputstva je i Uputstvo za snimanje Mjesečne prijave poreza po odbitku Obrazac 1002 u excel formatu, o isplaćenim platama nakon oporezivanja (neto platama) i obračunatim obavezama po osnovu poreza i doprnosa za mart 2020. godine. Snimanje Obrasca 1002 u excel formatu omogućava izradu izvoda iz Obrasca 1002 u slučaju kada poreski obveznik ne podnosi izjavu sa zahtjevom za izmirenje poreza i doprinosa za mart 2020. godine za sve zaposlene .

Navedena uputstva su dostupna u rubrici „Aktuelno“ i u rubruci OSTALI OBRASCI, redni broj 10.