ODLUKA O NAJNIŽOJ PLATI ZA 2021. GODINU

Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3645/20 od 24. decembra 2020. godine utvrđena je najniža plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu u visini od 520,00 konvertibilnih maraka i predstavlja platu nakon oporezivanja.

 

Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu ispod iznosa najniže plate.

 

 

Odluka o najnižoj plati objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 129/20.