Omogućeno podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004

Obavještavamo poreske obveznike da je omogućeno podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004.