Podneseno 30 izvještaja tužilaštvima: Budžet RS oštećen za 5,8 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prošloj godini nadležnim tužilaštvima u RS dostavila 30 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog postojanja osnova sumnje da su činjenjem krivičnih djela oštetila budžet RS u iznosu od oko 5,8 miliona maraka.

Inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove Poreske uprave RS su u prošloj godini izvještaje podnosili zbog utaje poreza i doprinosa, ali i zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, te povrede prava radnika i nepravilnog izdvajanja sredstava.

Najviše izvještaja nadležnim tužilaštvima u tom periodu, njih 25, podneseno je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, odnosno zbog sumnje da su odgovorna lica u 17 preduzeća i osam fizičkih lica utajili poreze i doprinose u ukupnom iznosu od 4.827.546 KM štete za budžet RS. Za ovo krivično djelo izvještaji su podneseni protiv odgovornih lica u preduzećima: Doo „Agrotruck“ Srbac dva izvještaja, zatim Doo „Narval“ Bijeljina, Doo „Guzijan Pasuscuro“ Laktaši i „Delta auto“ Novi Grad, „Sun oil“ doo Laktaši, „Impuls tel“ doo Bijeljina, „PTM marketing“ doo Banjaluka, zatim Opšta zadruga „Melisa“ Istočno Novo Sarajevo, Omladinski komunikativni centar Banjaluka, „Eta energy“ doo Zvornik, „Invester“ doo Sokolac, „Klopa“ sp Banjaluka, „Sinuy – iberica“ doo Banjaluka, „Sistem qualita“ doo Banjaluka, „Optimus tehnika“ doo Banjaluka, te preduzećima „Econica“ doo Banjaluka i „Bio pelet“ doo Banjaluka.

Pored toga, u prošloj godini Poreska uprava RS je nadležnim tužilaštvima podnijela i dva izvještaja protiv odgovornih lica u dva preduzeća zbog sumnje u postojanje krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, čime je po budžet RS pričinjena šteta u iznosu od 173.776 KM. Izvještaji su zbog ovog krivičnog djela podneseni protiv odgovornih lica u preduzećima Doo „Maltea“ Gradiška i Doo „Business consultant Janić“ Banjaluka.

U tom periodu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka podnesena su i dva izvještaja protiv odgovornih lica u „Uranak produkt“ doo Banjaluka, zbog sumnje u postojanje krivičnog djela povreda osnovnih prava radnika, čime je po budžet RS pričinjena šteta u iznosu od 673.531 KM. Zbog sumnje u postojanje krivičnog djela nepravilno izdvajanje sredstava pravnog lica, čime je po budžet RS pričinjena šteta u iznosu od 107.725 KM, inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove u prošloj godini su podnijeli i izvještaj protiv odgovornog lica u preduzeću „PTM marketing“ doo Banjaluka.

Poređenjem ovih podataka sa godinom ranije može se zaključiti da je rad istražilaca Poreske uprave RS iz Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove u 2020. godini bio intenzivniji jer je nadležnim tužilaštvima podneseno više izvještaja, a samim tim je razotkrivena i veća šteta po budžet Republike Srpske. Naime, u 2019. godini je nadležnim tužilaštvima dostavljeno 27 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog osnova sumnje da su činjenjem krivičnih djela oštetila budžet RS u iznosu od 3,3 miliona maraka.

„Posmatrajući ove uporedne pokazatelje evidentno je da je i u protekloj godini nastavljen intenzivan rad istražilaca Poreske uprave RS na terenu, sa ciljem razotkrivanja krivičnih djela. Ovim putem poručujem da će naši inspektori i u ovoj godini, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, nastaviti intenzivan rad na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza, a čijim činjenjem se nanosi šteta budžetu Republike Srpske“, rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.