Poreska uprava Republike Srpske blagovremeno podsjeća poreske obveznike: Ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike poreza na nepokretnosti da 30. septembra ove godine, ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za 2022. godinu.

S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da blagovremeno, u propisanom roku, izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2022. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina. Pored toga, Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti.

Naglašavamo da cilj Poreske uprave RS svakako nije kažnjavanje poreskih obveznika već stavljanje svih poreskih obveznika u ravnopravan položaj, te iz tog razloga, na vrijeme, prije isteka roka, podsjećamo poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire svoje obaveze.