Poreska uprava RS u tri kvartala ove godine podnijela 23 izvještaja tužilaštvima: Budžet RS oštećen za 6,9 miliona KM

Inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove Poreske uprave RS su u prva tri kvartala ove godine nadležnim tužilaštvima u RS dostavili 23 izvještaja protiv poreskih obveznika zbog postojanja osnova sumnje da su činjenjem krivičnih djela oštetila budžet RS u iznosu od oko 6,9 miliona maraka.

U tom periodu, inspektori su izvještaje podnosili zbog utaje poreza i doprinosa, ali i zloupotrebe ovlaštenja u privredi, te nepravilnog izdvajanja sredstava i povrede obaveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Od ukupnog broja podnijetih izvještaja, četiri izvještaja su podnijeta Republičkom javnom tužilaštvu – Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije i najtežih oblika privrednog kriminaliteta, 11 izvještaja Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, po dva izvještaja okružnim javnim tužilaštvima u Prijedoru, Doboju i Bijeljinu, te po jedan izvještaj okružnim javnim tužilaštvima u Istočnom Sarajevu i Trebinju.

U posmatranom periodu, najviše izvještaja nadležnim tužilaštvima, njih 19, podneseno je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, odnosno zbog sumnje da poreski obveznici utajili poreze i doprinose u ukupnom iznosu od 6.145.332 KM štete za budžet RS. Pored toga, nadležnim tužilaštvima podnijeta su i dva izvještaja protiv poreskih obveznika zbog sumnje u postojanje krivičnog djela povreda obaveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, čime je budžet RS oštećen za 122.069 maraka.

Takođe, inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove podnijeli su i po jedan izvještaj nadležnim tužilaštvima zbog sumnje u postojanje krivičnih djela nepravilno izdvajanje sredstava pravnog lica i zloupotreba ovlaštenja u privredi, čime je budžet RS oštećen za 235.510 KM, odnosno 372.340 maraka.

„Ovi podaci pokazuju da je i u ovoj godini nastavljen intenzivan rad istražilaca Poreske uprave RS na terenu, sa ciljem razotkrivanja krivičnih djela. Naglašavamo da ćemo i u narednom periodu, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, nastaviti intenzivan rad na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza“, rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.

Inače, službenici Odjeljenja za istrage i obavještajne su u prvih devet mjeseci ove godine, pored podnesena 23 izvještaja nadležnim tužilaštvima, radili i brojne druge poslove i zadatke iz svoje nadležnosti, pa su tako između ostalog radili i na rasvjetljavanju poreskih prekršaja, te su u posmatranom periodu vršili posebne poreske kontrole i izdali pet prekršajnih naloga zbog nepoštovanja poreskog zakonodavstva, tj. Zakona o fiskalnim kasama i Uredbe Vlade o poslovanju sa gotovim novcem, pri čemu su izrekli novčane kazne u ukupnom iznosu od 26.500 KM.

Takođe, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Odjeljenje za istrage i obavještajne poslove je radilo i na predmetima u kojima je ostvarena međunarodna saradnja, odnosno razmjena informacija sa organima iz Republike Srbije, Republike Slovenije, Kraljevine Španije, Republike Poljske, Hrvatske, Republike Italije, Austrije i Kipra.