Poziv vlasnicima nepokretnosti: Prijavite se za dostavu računa na mejl adresu

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike-vlasnike nepokretnosti da iskoriste mogućnost dostavljanja poreskih računa za porez na nepokretnosti na adresu elektronske pošte i tako jednostavnije i brže izvršavaju svoje obaveze.

Da bi ostvarili tu mogućnost, poreski obveznici-vlasnici nepokretnosti treba da popune i potpišu obrazac saglasnosti za dostavljanje poreskih akata i dostave ga Poreskoj upravi RS. Obrazac saglasnosti za dostavljanje poreskih računa elektronskom poštom postavljen je na internet stranici Poreske uprave RS, u sekciji Nepokretnosti. Kako bi poreskim obveznicima-vlasnicima nepokretnosti dodatno olakšali mogućnost prijave za dostavu računa na mejl adresu, Poreska uprava RS će po jedan primjerak saglasnosti poslati zajedno sa poreskim računom za porez na nepokretnosti za 2021. godinu, čija distribucija počinje krajem marta.

Procedura je veoma jednostavna, poreski obveznik-vlasnik nepokretnosti treba da popuni obrazac saglasnosti, navede svoju mejl adresu i da lično ili poštom dostavi popunjen i potpisan obrazac nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave RS. Oni koji se odluče za ovu uslugu po dobijanju poreskog računa na mejl adresu imaju obavezu da sa svog mejla potvrde prijem i tu se završava kompletna procedura.

Ova usluga Poreske uprave je nastavak aktivnosti na pojednostavljenju procedura i digitalizaciji procesa u ovoj instituciji, sa ciljem da poreski obveznici na lakši, brži, jednostavniji i jeftiniji način izvršavaju svoje poreske obaveze, odnosno da Poreska uprava RS bude joše efikasniji servis građana. Ova mogućnost je posebno korisna za poreske obveznike-vlasnike nepokretnosti iz Republike Srpske, koji žive ili rade u inostranstvu, a koji od sada svoje poreske račune mogu dobijati na mejl adresu, te pravovremeno izmiriti svoje obaveze i na taj način izbjeći eventualne sankcije. Pored toga, prihvatanje ovakvog vida komunikacije sa Poreskom upravom RS je posebno važno u uslovima pandemije korona virusa, kada se preporučuje izbjegavanje fizičkog kontakta ljudi.