Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 92/2021 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 22. oktobra 2021. godine. Navedenim pravilnikom propisani su novi obrasci Mjesečne prijave poreza po odbitku (Obrazac 1002), Poreske prijave poreza na dohodak iz stranih izvora (Obrazac 1010), Zahtjeva za izdavanje poreske kartice (Obrazac 1001), Poreske kartice-izvod za umanjenje poreske osnovice (Obrazac 1001/1) i Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice (Obrazac 1000).