PC Banja Luka – Propisi o taksama – podzakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Banja Luka – Propisi o taksama – podzakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

BrojPROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTISlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Banja Luka
1.Odluka o komunalnim taksama grada Banja Luka, („Službeni glasnik grada Banja Luka“)14/1220.06.2012.
1.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
26/1301.01.2014.
1.2.Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama Grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
16/1430.04.2014.
1.3.Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama Grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
8/1714.03.2017.
1.4.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
43/1801.12.2018.
1.5.Odluka o komunalnim taksama Grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
12/1919.04.2019.
2.Odluka o komunalnim taksama opštine Gradiška
(„Službeni glasnik opštine Gradiška“)
3/1806.03.2018.
3.Odluka o komunalnim taksama opštine Istočni Drvar („Službeni glasnik opštine Istočni Drvar“)7/1701.08.2017.
4.Odluka o komunalnim taksama opštine Jezero („Službeni glasnik opštine Jezero“)2/1211.05.2012.
4.1.Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama Opštine Jezero („Službeni glasnik opštine Jezero“)7/1804.01.2019.
5.Odluka o komunalnim taksama opštine Kneževo („Službeni glasnik opštine Kneževo“)4/1913.03.2019.
5.1.Zaključak opštine Kneževo („Službeni glasnik opštine Kneževo“)24/1807.12.2018.
6.Odluka o komunalnim taksama opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“)3/2117.03.2021.
7.Odluka o komunalnim taksama opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši“)2/1228.04.2021.
7.1.Odluka o komunalnim taksama opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši“)4/2129.04.2021.
8.Odluka o komunalnim taksama opštine Kupres („Službeni glasnik opštine Kupres“)2/1220.03.2012.
9.Odluka o komunalnim taksama opštine Mrkonjić Grad („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“)1/1705.05.2012.
9.1.Odluka dopuni Odluke o komunalnim taksama opštine Mrkonjić Grad („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“)9/1825.15.2018.
10.Odluka o komunalnim taksama opštine Petrovac („Službeni glasnik opštine Petrovac“)5/1228.09.2012.
11.Odluka o komunalnim taksama opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“)20/1225.08.2012.
11.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Prnjavor
(„Službeni glasnik opštine Prnjavor“)
13/1419.06.2014.
11.2.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Prnjavor
(„Službeni glasnik opštine Prnjavor“)
17/1424.07.2014.
11.3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama
(„Službeni glasnik opštine Prnjavor“)
9/1630.03.2016.
12.Odluka o komunalnim taksama opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“)3/1222.05.2012.
12.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“)4/2113.03.2021.
13.Odluka o komunalnim taksama opštine Šipovo („Službeni glasnik opštine Šipovo“)13/1818.12.2018.
13.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Šipovo („Službeni glasnik opštine Šipovo“)16/1801.01.2019.
13.2.Odluka o izmjenama  Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šipovo”)13/1908.03.2019.
13.3.Odluka Ustavnog suda Republike Srpske o neustavnosti Odluke o komunalnim taksama opštine Šipovo za istaknuto poslovno ime tarifni broj 1, oblast 47, razred 47.73120/2007.12.2020.
13.4.Odluka Ustavnog suda Republike Srpske o neustavnosti Odluke o komunalnim taksama opštine Šipovo za istaknuto poslovno ime tarifni broj 1, oblast 35,grana 35.1, razred 35.1145/2119.05.2021.
14.Odluka o komunalnim taksama opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“)1/1319.02.2013.
14.1.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Srbac
(„Službeni glasnik opštine Srbac“)
9/1314.06.2013.
14.2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Opštine Srbac
(„Službeni glasnik opštine Srbac“)
2/1412.03.2014.
14.3.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Srbac
(„Službeni glasnik opštine Srbac“)
5/1924.04.2019.
14.4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“)9/2017.06.2020.
15.Odluka o komunalnim taksama opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“)2/1213.03.2012.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse49/0607.06.2006.18.02.2019
2.Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take24/1605.04.2016.
3.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse11/1919.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Banja Luka
1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik grada Banja Luka“)5/1628.04.2016.
1.1.Odluka o dopuni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik grada Banja Luka“)9/1613.04.2016.
2.Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Gradiška“)1/1710.03.2017.
3.Odluka o visini boravišne taksena teritoriji opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“)7/1613.07.2016.
4.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Laktaši“)4/1620.02.2016.
5.Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“)7/1606.01.2017.
6.Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Šipovo“)3/1722.06.2012.
7.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Ribnik“)4/1729.03.2017.
8.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Srbac“)4/1215.06.2012
8.1.Odluka o dopuni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Srbac“)12/1621.12.2016.
9.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Prnjavor“)9/1630.03.2016.
10.Odluka o visini boravišne takse – Kneževo4/1913.03.2019.
11.Odluka o visini boravišne takse – Petrovac1/1605.02.2016.